Stankiewicz-Kopeć, M. (2021) „Wzór osobowy kobiety polskiej okresu niewoli politycznej: Wokół Pamiątki po dobrej matce Klementyny z Tańskich-Hoffmanowej”, Perspektywy Kultury, 34(3), s. 73-96. doi: 10.35765/pk.2021.3403.06.