Quirini-Popławski, Łukasz i Semczuk, M. (2021) „Wykorzystanie aplikacji mobilnych GIS w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Propozycja postępowania badawczego”, Perspektywy Kultury, 35(4), s. 199-222. doi: 10.35765/pk.2021.3504.13.