Lickiewicz, J., Pekara, J., Georgieva, I. i Makara-Studzińska, M. (2022) „Analiza porównawcza postaw mieszkańców Czech i Polski wobec pandemii COVID‑19”, Perspektywy Kultury, 37(2), s. 251-266. doi: 10.35765/pk.2022.3702.17.