Oytun Altun, H. (2022) „Modernizacja czy symplifikacja: empiryczne podejście do reformy języka tureckiego”, Perspektywy Kultury, 36(1), s. 155-166. doi: 10.35765/pk.2022.3601.11.