Myszk, Z. (2022) „Łebskie Camino – na pograniczu świata nauki i działaczy społecznych”, Perspektywy Kultury, 37(2), s. 267-272. doi: 10.35765/pk.2022.3702.18.