Fedorak , N. (2022) „Kwestia gatunkowego i historycznego kontekstu lwowskiej «Prosfonemy» z 1591 roku”, Perspektywy Kultury, 38(3), s. 41-58. doi: 10.35765/pk.2022.3803.06.