Daraż-Duda, K. (2022) „Portal społecznościowy dla katolików: Między wizją twórców a preferencjami użytkowników internetu – studium przypadku Twojaparafia.pl (Opinio.pl)”, Perspektywy Kultury, 39(4), s. 219-238. doi: 10.35765/pk.2022.3904.16.