Kuras, K. (2022) „Geneza i ewolucja dworu królowych francuskich w świetle historiografii”, Perspektywy Kultury, 39(4), s. 27-48. doi: 10.35765/pk.2022.3904.05.