[1]
P. Osiewicz, „Turecka Republika Cypru Północnego jako przykład państwa nieuznawanego”, PK, t. 31, nr 4, s. 149-160, grudz. 2020.