[1]
M. Stankiewicz-Kopeć, „«Modernizacja gorzelniana» terenów wiejskich w świetle piśmiennictwa polskiego pierwszych dekad zaborów”, PK, t. 31, nr 4, s. 225-242, grudz. 2020.