[1]
Łukasz Quirini-Popławski i M. Semczuk, „Wykorzystanie aplikacji mobilnych GIS w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. Propozycja postępowania badawczego”, PK, t. 35, nr 4, s. 199-222, grudz. 2021.