[1]
N. Fedorak, „Kwestia gatunkowego i historycznego kontekstu lwowskiej «Prosfonemy» z 1591 roku”, PK, t. 38, nr 3, s. 41-58, wrz. 2022.