Patek, A. „Polscy Uchodźcy Wojenni W Palestynie W Okresie Wojny Domowej Arabsko-żydowskiej (listopad 1947 – Maj 1948)”. Perspektywy Kultury, T. 31, nr 4, grudzień 2020, s. 125-48, doi:10.35765/pk.2020.3104.10.