Quirini-Popławski, Łukasz, i M. Semczuk. „Wykorzystanie Aplikacji Mobilnych GIS W zarządzaniu Dziedzictwem Kulturowym. Propozycja postępowania Badawczego”. Perspektywy Kultury, T. 35, nr 4, grudzień 2021, s. 199-22, doi:10.35765/pk.2021.3504.13.