Lickiewicz, J., J. Pekara, I. Georgieva, i M. Makara-Studzińska. „Analiza porównawcza Postaw mieszkańców Czech I Polski Wobec Pandemii COVID‑19”. Perspektywy Kultury, T. 37, nr 2, czerwiec 2022, s. 251-66, doi:10.35765/pk.2022.3702.17.