Fedorak , N. „Kwestia Gatunkowego I Historycznego Kontekstu Lwowskiej «Prosfonemy» Z 1591 Roku”. Perspektywy Kultury, T. 38, nr 3, wrzesień 2022, s. 41-58, doi:10.35765/pk.2022.3803.06.