[1]
Stuchlik-Surowiak, B. 2019. Walka z „morowym powietrzem” na terenach dawnej Rzeczypospolitej w świetle żywieckiej kroniki z XVIII wieku. Rocznik Filozoficzny Ignatianum. 25, 1 (lip. 2019), 37-54. DOI:https://doi.org/10.35765/rfi.2019.2501.4.