[1]
Sokalski, M. 2019. Działalność parlamentarna i sejmikowa Marcjana Ścibora Chełmskiego. Rocznik Filozoficzny Ignatianum. 25, 1 (lip. 2019), 71-98. DOI:https://doi.org/10.35765/rfi.2019.2501.6.