[1]
Ruszar, J.M. 2020. Podziw i spór: Herbert a rzymski stoicyzm. Rocznik Filozoficzny Ignatianum. 26, 2 (grudz. 2020), 143-174. DOI:https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.9.