[1]
Szczepaniak, J. 2020. Próba podporządkowania władzom oświatowym nauczania i wychowania religijnego w szkole (1926–1937). Rocznik Filozoficzny Ignatianum. 26, 2 (grudz. 2020), 283-310. DOI:https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.15.