[1]
Stankiewicz-Kopeć, M. i Smołucha, J. 2021. Introduction. Rocznik Filozoficzny Ignatianum. 27, 1 (grudz. 2021), 13-18. DOI:https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2701.2.