[1]
Stankiewicz-Kopeć, M. 2021. Adam Mickiewicz wobec rozwoju cywilizacyjnego i postępu naukowo-technicznego. Rocznik Filozoficzny Ignatianum. 27, 1 (grudz. 2021), 219-238. DOI:https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2701.12.