[1]
Duda, K. 2021. Od Kołomyi do Krakowa. Przyczynek do biografii Stanisława Daczyńskiego (1856–1941). Rocznik Filozoficzny Ignatianum. 27, 2 (grudz. 2021), 317-360. DOI:https://doi.org/10.35765/rfi.2021.2702.16.