(1)
Stuchlik-Surowiak, B. Walka Z „morowym powietrzem” Na Terenach Dawnej Rzeczypospolitej W świetle żywieckiej Kroniki Z XVIII Wieku. Rocz. Fil. Ign. 2019, 25, 37-54.