(1)
Sokalski, M. Działalność Parlamentarna I Sejmikowa Marcjana Ścibora Chełmskiego. Rocz. Fil. Ign. 2019, 25, 71-98.