(1)
Szczepaniak, J. Spór pomiędzy Kościołem a państwem O Katolicki Charakter szkoły Polskiej (1926–1939). Rocz. Fil. Ign. 2019, 25, 115-134.