(1)
Lisiak, B. Bogusław Paź, Filum Cognitionis: Przemiany nowożytnej Metafizyki Od Suareza Do Kanta, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019, Ss. 555. Rocz. Fil. Ign. 2019, 25, 135-140.