(1)
Lenart, M.; Marchel, S.; Smołucha, J. Wstęp. Rocz. Fil. Ign. 2020, 26, 5-8.