(1)
Ruszar, J. M.; Wadas, A. Wstęp. Rocz. Fil. Ign. 2020, 26, 7-12.