(1)
Lokaj, R. Hymn Stworzenia Jako Hipotekst Modlitwy PaƄskiej Dantego. Rocz. Fil. Ign. 2020, 26, 19-40.