(1)
Ruszar, J. M. Podziw I spór: Herbert a Rzymski Stoicyzm. Rocz. Fil. Ign. 2020, 26, 143-174.