(1)
Szewczyk-Haake, K. Topika „księgi natury” W późnej Liryce Pära Lagerkvista. Rocz. Fil. Ign. 2020, 26, 239-262.