(1)
Szczepaniak, J. Próba podporządkowania władzom oświatowym Nauczania I Wychowania Religijnego W Szkole (1926–1937). Rocz. Fil. Ign. 2020, 26, 283-310.