(1)
Stankiewicz-Kopeć, M. Adam Mickiewicz Wobec Rozwoju Cywilizacyjnego I postępu Naukowo-Technicznego. Rocz. Fil. Ign. 2021, 27, 219-238.