(1)
Barwicka-Makula, A. Ksiądz Stanisław Fogelweder Jako Kanclerz królowej Anny, żony Zygmunta III Wazy. Rocz. Fil. Ign. 2021, 27, 161-178.