(1)
Duda, K. Od Kołomyi Do Krakowa. Przyczynek Do Biografii Stanisława Daczyńskiego (1856–1941). Rocz. Fil. Ign. 2021, 27, 317-360.