(1)
Litwin, H.; Duda, P. Podróże Nuncjusza Antonia Santa Crocego W Czasie Jego Misji W Rzeczypospolitej (1627–1630): Przyczynek Do Badań Nad mobilnością dyplomatów Papieskich. Rocz. Fil. Ign. 2022, 28, 49-76.