(1)
PoznaƄski, J. Editorial. Rocz. Fil. Ign. 2022, 28, 11-14.