Stuchlik-Surowiak, B. (2019). Walka z „morowym powietrzem” na terenach dawnej Rzeczypospolitej w świetle żywieckiej kroniki z XVIII wieku. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 25(1), 37-54. https://doi.org/10.35765/rfi.2019.2501.4