Sokalski, M. (2019). Działalność parlamentarna i sejmikowa Marcjana Ścibora Chełmskiego. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 25(1), 71-98. https://doi.org/10.35765/rfi.2019.2501.6