Szczepaniak, J. (2019). Spór pomiędzy Kościołem a państwem o katolicki charakter szkoły polskiej (1926–1939). Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 25(1), 115-134. https://doi.org/10.35765/rfi.2019.2501.8