Lisiak, B. (2019). Bogusław Paź, Filum cognitionis: Przemiany nowożytnej metafizyki od Suareza do Kanta, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019, ss. 555. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 25(1), 135-140. https://doi.org/10.35765/rfi.2019.2501.9