Ruszar, J. M., & Wadas, A. (2020). Introduction. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 26(2), 13-18. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.2