Lokaj, R. (2020). Hymn Stworzenia jako hipotekst Modlitwy PaƄskiej Dantego. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 26(2), 19-40. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.3