Januszkiewicz, M. (2020). Filozofia i literatura: Komplikacje i transakcje. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 26(2), 107-124. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.7