Michalski, M. (2020). Współczesne użycia dyskursu filozoficznego i literatury. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 26(2), 125-142. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.8