Ruszar, J. M. (2020). Podziw i spór: Herbert a rzymski stoicyzm. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 26(2), 143-174. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.9