Marzena Woźniak-Łabieniec, M. W.- Łabieniec. (2020). W stronę neotomizmu: Czesław Miłosz jako czytelnik Art et scolastique Jacques’a Maritaina. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 26(2), 195-218. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.11