Szewczyk-Haake, K. (2020). Topika „księgi natury” w późnej liryce Pära Lagerkvista. Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 26(2), 239-262. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.13