Szczepaniak, J. (2020). Próba podporządkowania władzom oświatowym nauczania i wychowania religijnego w szkole (1926–1937). Rocznik Filozoficzny Ignatianum, 26(2), 283-310. https://doi.org/10.35765/rfi.2020.2602.15